Doelstellingen

De Stichting Schaatsmolentochten Alblasserwaard heeft als doel het organiseren van schaatstoertochten in de Alblasserwaard over afstanden van 25 km, 50 km en 75 km.

Dit doel wordt bereikt door de samenwerking met 13 ijsclubs, die aangesloten zijn bij de Stichting Schaatsmolentochten Alblasserwaard. 

Elke ijsclub heeft over een aangewezen traject zijn ijsverantwoording, zodat betrouwbare routes uitgezet kunnen worden.

De Stichting tracht bij aanhoudende vorst zo snel mogelijk een schaatsmolentocht te organiseren, waarbij veiligheid en verantwoorde ijsdikte een zeer belangrijke rol spelen. 

Ter bestrijding van de kosten wordt van iedere deelnemer inschrijfgeld geheven.